Polish English
Aktualności
O Centrum
Roman Ingarden
Bibliografia
Do autorów
Artykuły
Linki
Galeria
Kontakt

Aktualności

Listy Edyty Stein do Romana Ingardena

Z wielką radością informujemy o pierwszym angielskim wydaniu listów Edyty Stein do Romana Ingardena, przekładu z języka niemieckiego dokonał dr Hugh Candler Hunt

Edith Stein Letters to Roman Ingarden - book cover

SYMPOZJUM "Profesor Władysław Stróżewski: Filozof, Mistrz & Nauczyciel. W 80-tą rocznicę urodzin"

Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, Piątek, 07.06.2013, 9.30-13.15 & 15.00-18.15 Szczegóły

Zarząd Krakowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Filozoficznego zaprasza na obchody jubileuszu "Dziewięćdziesiątych urodzin Profesora Andrzeja Półtawskiego"

Instytut Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, s.25 im. Romana Ingardena, Sobota, 01.06.2013 Szczegóły

II Międzynarodowe Warsztaty Ontologiczne "Substantiality and Causality"

W dniach 11-12 lutego 2013 odbędą się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego II Międzynarodowe Warsztaty Ontologiczne "Substantiality and Causality", których tematyka będzie dotyczyła w niemałym stopniu także ontologii Romana Ingardena.link

VII Konferencja Filozofii Teoretycznej

W dniach 1-2 VI 2012 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18 s. 16, odbędzie się siódma już doroczna konferencja poświęcona kwestiom filozofii teoretycznej. Organizatorami są prof. nadzw. dr hab. Marek Rosiak, i dr Piotr Żuchowski (Sekretarz konferencji), Katedra Logiki i Metodologii Nauk. Program konfernecji

Nowa książka

W roku 2015 ukaże się nowa filozoficzna biografia Romana Ingardena; autorzy: prof. Adam Węgrzecki (UEK), mgr Rafał Kur (UJ)

"O dziele literackim" po włosku

Z radością informujemy, że "O dziele literackim" zostało przetłumaczone na język włoski i wydane przez Campostrini/Verona. Więcej informacji

12 lipca 2011 roku w Krakowie zmarł Prof. Roman Stanisław Ingarden. klepsydra

Nowa książka

Nakładem wydawnictwa Universitas ukazała sie książka dra Filipa Kobieli „Filozofia czasu Romana Ingardena wobec sporów o zmiennośc świata”. Więcej na stronie

VI Konferencja Filozofii Teoretycznej

W dniach 27-28 V 2011 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18 s. 16, odbędzie się szósta już doroczna konferencja poświęcona kwestiom filozofii teoretycznej. Organizatorami są prof. nadzw. dr hab. Marek Rosiak, i dr Piotr Żuchowski (Sekretarz konferencji), Katedra Logiki i Metodologii Nauk. Do pobrania Program i abstrakty

Konferencja 2010

W dniach 28-29 V 2010 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18, s. 16, I p., odbędzie się piąta już doroczna konferencja poświęcona kwestiom filozofii teoretycznej. Wystąpienia uczestników zostaną zadedykowane pamięci zmarłego przed rokiem Profesora Jerzego Perzanowskiego, który brał udział w pracach wcześniejszych edycji konferencji, a ponadto był Kolegą i Nauczycielem niejednego spośród uczestników. Organizatorami są prof. nadzw. dr hab. Marek Rosiak, rosiak@filozof.uni.lodz.pl i dr Piotr Żuchowski (Sekretarz konferencji), pzuchowski@filozof.uni.lodz.pl, Katedra Logiki i Metodologii Nauk. program konferencji

Łódzka konferencja

W dniach 29-30 V 2009 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego, (Łódź, ul. Kopcińskiego 16/18), odbędzie się czwarta doroczna konferencja poświęcona kwestiom filozofii teoretycznej, której tematem będzie tym razem spór realizm-idealizm w filozofii współczesnej. Uwzględnione będą różne aspekty tej kontrowersji: metafizyczny, ontologiczny, epistemologiczny i aksjologiczny. Organizatorzy starają się stworzyć dla osób zaangażowanych w badania wymienionej problematyki okazję do pogłębionej żywej dyskusji, tak ograniczając ilość wystąpień, aby każdy uczestnik mógł wypowiedzieć się we w miarę pełny sposób. Udział w konferencji wezmą m. in. profesorowie: Andrzej Półtawski, Stanisław Judycki, Marek Maciejczak, Robert Piłat, Arkadiusz Chrudzimski. W obradach uczestniczyć będą przedstawiciele zarówno nurtu fenomenologicznego, jak i analitycznego filozofii. Program konferencji znajdzie się na stronie Instytutu Filozofii UŁ w rubryce Aktualności, do dnia 20 V. Organizatorami konferencji są dr hab. Marek Rosiak, prof. UŁ, rosiak@filozof.uni.lodz.pl i dr Piotr Żuchowski (Sekretarz konferencji), pzuchowski@filozof.uni.lodz.pl, Katedra Logiki i Metodologii Nauk.

Patronat nad sekcją Filozofii Romana Ingardena KNSF UJ

Centrum podjęło honorowy patronat nad sekcją Filozofii Romana Ingardena Koła Nauk Studentów Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. W ramach współpracy planujemy organizację konferencji oraz serii wykładów poświęconych Romanowi Ingardenowi.


O dziele literackim przetłumaczone na chiński

Ukazał się chiński przekład O dziele literackim. Książka została wydana w ramach serii "The new century's Series if Translation of Classics", nakładem Henan University Press. Przekład możliwy był dzięki wsparciu udzielonemu przez Instytut Książki w ramach programu translatorskiego ©POLAND. Pomysłodawcą przekładu jest profesor Zhang Zhenhui. Dzięki uprzejmości Instytutu Książki, Centrum Ingardena otrzymało egzemplarz chińskiego wydania.

Jornadas Ingardenianas 2009 w Meksyku

W dniach 30-31 marca na Uniwersytecie w Colimie odbyła się konferencja "Jornadas Ingardenianas 2009". Konferencja dedykowana była Geraldowi Nyenhuis, tłumaczowi na język hiszpański "O dziele literackim" ("La obra de arte literaria", México: Universidad Iberoamericana 1998) i "O poznawaniu dzieła literackiego" ("La comprehension de la obra de arte literaria", México: Universidad Iberoamericana 2005). Konferencję zorganizowała dr Gloria Vergara. Organizatorzy planują wydać zbiór pokonferencyjnych artykułów. Program konferencji znajduje się tutaj, a podsumowanie konferencji tutaj.

Fenomenologia i epistemologia. Jubileusz 85-lecia Prof. Andrzeja Półtawskiego

W dniach 30-31 V 2008 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się konferencja naukowa dla uczczenia jubileuszu 85-lecia Profesora Andrzeja Półtawskiego. Organizatorem tego wydarzenia był prof. nadzw. dr hab. Marek Rosiak.

Nowy artykuł

W dziale Artykuły zamieściliśmy tekst pani Heleny Twierdisłowej, który ukaże się jako przedmowa do rosyjskiego tłumaczenia "Książeczki o człowieku".

Świętokrzyskie X Warsztaty Filozoficzno-Logiczno-Kogitywistyczne

W dniach 10-13 września odbyły się Świętokrzyskie X Warsztaty Filozoficzno-Logiczno-Kogitywistyczne zorganizowane przez Zakład Filozofii Logicznej i Kognitywistyki UJ oraz Pracownię Filozoficzną Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach. Strona warsztatów: www.warsztaty.kognitywistyka.eu

Principia-fenomenologii

W maju 2007 roku ukazał się monograficzny numer czasopisma Principia, który poświęcony jest kondycji współczesnej fenomenologii. Tom jest zbiorem artykułów osób związanych z fenomenologią, ale także jej krytyków. W tomie publikują między innymi: Katarzyna Barska, Przemysław Białek, Paweł Dybel, Jan Hartman, Stanisław Judycki, Jan Krokos, Andrzej Leder, Piotr łaciak, Marek Maciejczak, Janusz Mizera, Andrzej Przyłębski, Janusz Sidorek, Jan Woleński i Andrzej Zalewski. Redaktorem tomu jest Marcin Waligóra. Więcej informacji można odnaleźć pod adresem www.principia.uj.edu.pl

Ontologia współczesna. 60 lat "Sporu o istnienie świata"

W dniach 1-2 VI 2007 w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego odbyła się druga już konferencja związana z filozofią Romana Ingardena, tym razem dla upamiętnienia przypadającej w tym roku 60. rocznicy wydania "Sporu o istnienie świata". Materiały z konferencji wydane będą jako numer specjalny czasopisma "Acta Philosophica Universitatis Lodziensis", Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego.

"Ingardenowski" Kwartalnik Filozoficzny

Jeden z ostatnich tomów "Kwartalnika Filozoficznego" (tom XXXIV, z. 1) nieomal w całości poświęcony jest filozofii Romana Ingardena i fenomenologii. W tomie m.in.: Andrzej Półtawski - "Świat a ontologia Ingardena", Piotr K. Szałek - "Romana Ingardena ontologiczna teoria relacji", Piotr Błaszczyk - "Fragmenty ontologii Ingardena. System i zmiana", Katarzyna Barska - "Związek między konkretyzacją a czystą możliwością w ontologii Romana Ingardena", Janina Makota - "Roman Ingarden o metafizyce", Marek Święch - "Drzewa 'po prostu' i drzewa jako 'sensy'. Abstrakcja a redukcja fenomenologiczna", Małgorzata Maria Baranowska - "Myśl Jolanty Brach-Czainy jako próba nowej fenomenologii", a także przekład tekstu Josefa Seiferta "Czym są 'rzeczy w sobie'?".

Seminarium Profesora Andrzeja Półtawskiego

W ramach Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena od 10 marca 2006 r. profesor Andrzej Półtawski będzie prowadził seminarium poświęcone filozofii personalizmu. Cykliczne spotkania odbywać się będą w piątki, o godzinie 9.30, w Instytucie Filozofii UJ, ul. Grodzka 52, sala 93. Serdecznie zapraszamy!

Nowe artykuły

Dzięki uprzejmości Panów Arkadiusza Chrudzimskiego i Adama Olecha zamieściliśmy trzy nowe teksty w dziale Artykuły.

Prace nad archiwum

Jednym z głównych celów Centrum jest budowa archiwum prac Ingardena, a także tekstów poświęconych jego filozofii. Obecnie zaczynamy tworzyć takie archiwum. Na razie dysponujemy kilkunastoma pozycjami(między innymi dzięki darom prof. Włodzimierza Galewicza oraz Janusza Ingardena, syna filozofa). Zamierzamy zgromadzić wszelkie teksty, także starsze. Liczymy na Państwa pomoc. Szczegóły w dziale Do autorów.

Prace nad bibliografią

Dzięki życzliwości dra Leszka Sosnowskiego wykorzystaliśmy opracowaną do roku 2000 bibliografię prac Romana Ingardena, którą uzupełniliśmy o nowe pozycje i zamieściliśmy w dziale Bibliografia. Podobnie z bibliografią dotyczącą filozofii Romana Ingardena. Na naszej stronie zamieściliśmy spis takich pozycji, począwszy od roku 1990 (lata 1990-2000 zostały opracowane przez dra hab. Andrzeja Nowaka oraz dra Leszka Sosnowskiego). Zamierzamy sukcesywnie uzupełniać tę listę. Prace z lat wcześniejszych zostały skatalogowane przez Hansa H. Rudnicka i wydane w czasopiśmie Analecta Husserliana jako Ingardeniana II, Dodrecht-Boston-London: Kluwer 1990. Spis ten zawiera 1186 pozycji.

75 lat Das literarische Kunstwerk

W dniach 2-3.06.2006 w Instytucie Filozofii UŁ, odbyła się ogólnopolska konferencja pt. "Pomiędzy ontologią a filozofią języka i literatury. 75 lat Das literarische Kunstwerk Romana Ingardena". Jej organizatorem był dr hab. Marek Rosiak z Katedra Logiki i Metodologii Nauk Uniwersytetu Łódzkiego. Szczegółowy program konferencji znajduje się tutaj [Word]. Materiały z konferencji ukażą się w "Kwartalniku Filozoficznym".

Roman Ingarden – portret autorstwa Witkacego (1937)

Roman Ingarden – portret autorstwa Witkacego (1937)

(Z archiwum rodziny Ingardenów)

© Copyright by Katarzyna Barska