Polish English
Aktualności
O Centrum
Roman Ingarden
Bibliografia
Do autorów
Artykuły
Linki
Galeria
Kontakt

Historia, cele i zadania Centrum

Decyzją JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego na Wydziale Filozoficznym na wniosek prof. dr hab. Władysława Stróżewskiego zostało utworzone Centrum Badań Filozoficznych im. Romana Ingardena.

Centrum zaingurowało swą działalność 23 lutego 2005 r. na zebraniu, które odbyło się w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem działalności Centrum jest prowadzenie badań nad spuścizną filozoficzną Romana Ingardena, a także bliskimi mu dziedzinami filozoficznymi, przede wszystkim fenomenologią. Centrum stawia sobie za zadanie organizację konferencji, odczytów i spotkań, wydawanie publikacji, oraz prowadzenie prac dokumentacyjnych i popularyzację myśli Ingardenowskiej.

W długiej perspektywie Centrum zmierzać będzie do znalezienia funduszy na ufundowanie cyklicznego Stypendium im. Romana Ingardena, przyznawanego osobom przygotowującym prace naukowe poświęcone filozofowi, a także organizację cyklicznych wykładów im. Romana Ingardena, które wygłaszane będą w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Skład Rady Naukowej Centrum

Kierownikiem Centrum został jego pomysłodawca, profesor Władysław Stróżewski. Funkcję sekretarza pełni Katarzyna Barska. Na zebraniu inauguracyjnym w drodze głosowania wyłoniono także Radę Naukową Centrum. W jej skład weszły następujące osoby:

 • Prof. Włodzimierz Galewicz
 • Prof. Maria Gołaszewska
 • Prof. Józef Lipiec
 • Prof. Jerzy Perzanowski
 • Prof. Andrzej Półtawski
 • Prof. Władysław Stróżewski
 • Prof. Adam Węgrzecki
 • Dr hab. Jan Hartman
 • Dr hab. Andrzej Nowak
 • Dr Maria Bielawka
 • Dr Zofia Majewska
 • Dr Janina Makota
 • Dr Bogdan Ogrodnik
 • Dr Leszek Sosnowski
 • Dr Ewa Sowa
© Copyright by Katarzyna Barska